OddFellowhuset

Trapphusets vackra snideri

Huset vid år 1900

Den 5 maj 1980 beslutades att Odd Fellow skulle ingå i Logelokaler i Oskarshamn ek förening och tillsammans med Frimurarlogen Orion, Andreasföreningen, Tempelriddarna, Rebeckalogen och WB verka i Ordenshuset. Den 6 oktober 1980 invigdes Logens nya   lokaler efter ett intensivt ombyggnad- och flyttningarbete.

Men så var det återigen dags att flytta. Den 11 april 2010 bildades olika projektgrupper för att börja arbetet med att hitta lämpliga lokaler. Vid detta datum var det många systrar och bröder som var och tittade på det första objektet av fyra eller till och med fem.

Av dessa var det slutligen Hantverksförenigens lokal på Slottsgatan som kom ut till försäljning under våren 2011.
Den styrgrupp som bildadades ett år tidigare lämnade omedelbart in en intresse- och avsiktsförklaring till Hantverksföreningen som senare beslutade om att de båda fastigheterna skulle bjudas ut till försäljning genom mäklare med målsättningen att fullfölja affären under hösten 2011 med avslut senast vid årsskiftet 2011-2012.

Men för att korta historien, så inledde hyresvärden den 17 september ombyggnaden av logevåningen, vilket innebar rivning av väggar och uppbyggnad av avväxlingar. Ett arbete som beräknades till 3 veckor.

Detta var väl optimistiskt men arbetet av hyresvärden, systrarna och bröderna var dock i stort sett klara på nyåret 2013.

Den första logen genomfördes av B88 den 8 januari 2013 och R36 dagen efter.

Invigningen av de nyrenoverade lokalerna i det nya Odd Fellow-huset skedde lördagen den 9 februari 2013.