Välkommen till Odd Fellow B88 Oscar I Oskarshamn
På denna gata i centrala Oskarshamn har Logen sina lokaler, vilka består av ordenssal, kansli, konferensrum samt besöksrum på plan 2.

På plan 3 finns en stor festvåning med välutrustat kök. bar samt  toaletter och mingelrum. 
Festvåningen kan hyras ut till allmänheten och är lämplig för bröllop eller högtidsdagar.

Primär webbsida


För logen B88 Oscar I finns den primära webbsida under Odd Fellow .se och är den som innehåller den senaste informationen. Länk till B88 på Odd Fellow.

Denna websida är alternativ och är i första hand  avsedd för marknadsföring och information samt bokningar för Odd Fellowlokalen, festvåningen, som är till uthyrning. Följ länken "OddFellowhuset Festvåning" i menyn här ovan. 

Odd Fellow har också en loge för damer i Oskarshamn, rebeckalogen nr 36 

Drottning Josefina, denna loge har också en webbsida på Odd Fellow .se/r36

 

Historik

Logens historiska bakgrund kan i sin helhet läsas på den primära webbsidan.
År 1922, den 27 maj, infann sig Storsiren i Svenska Storlogen av den oberoende Odd Felloworden Wilhelm Laurentz, åtföljd av biträdande ordensmedlemmar från Kalmar och Oskarshamn till Nya Torget 140 för att efter därom förutom gången petition inviga en Odd Fellow-Loge. 

"Loge öppnades i III:e graden under Storsirens ledning, varefter petittionärerna om fribrev, framfördes och Storsiren instituerade med dem efter avlagda löften Logen Nr 88 Oscar I, I.O.O.F av Sverige under den Svenska Storlogens domvärjo."

Ja så lyder de första styckena i protokollet från instituerandet av Logen, som noggrant och sirligt nedtecknats för hand. Ett protokoll som omfattar hela nio handskrivna sidor.


Information

Hur blir du medlem i Logen nr 88 Oscar I?
Vanligtvis inbjuds de intresserade till en informationsträff och frågestund, en så kallat vänafton.  I Logen nr 88 förekommer också direktinformation och besök hos presumtiva medlemmar. 

Det vanligaste sättet att vinna inträde i Orden och Loge är att någon vän rekommenderar medlem till inträde. Men på oddfellow.se finns en funktion  där man kan anmäla intresse för inträde.

Medlemsavgifter
Årsavgifterna varierar något mellan logerna, och kan vara mellan 600 och 1800 kronor. I logen nr 88 Oscar I är avgiften för närvarande enligt nedan:
Årsavgiften för helår 2.400:- kronor.
Kvartalavgiften 3 månader 600: kronor.
Halvårsavgift 6 månader 1.200:- kronor.
Månadsavgiften 1 månad 200:- kronor.
Det är valfritt att betala per månad, kvartal, halvår eller helår.
Inbetalningen  till FS skall göras på BankGiro 186-6060.

Bröder som önskar delta vid uppvaktningar av bröder som fyller år under året kan sätta in 200:- kronor på blomsterfondens konto nr  BG 5711-2013 så täcker det hela året. Det täcker även för deltagande i kondoleans till eventuellt bortgången broder.

 Utöver årsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift om 300 kronor/grad. Det finns i logen fyra grader. Dessa 1200 kronor i gradavgifter är fördelade på flera år.

Varje logekväll avslutas med gemensam måltid i klubben som ligger i anslutning till logelokalen. Måltiden betalar medlemmen själv och kostar vanligtvis c:a 120 kronor.

Minimiålder för medlemskap är 18 år.


Aktuell information

 

Pubaftnar ordnas tillsammans med Rebeckorna. Enklare förtäring och ingen föranmälan behövs.
Pubaftonarna blir, som regel, klockan 17.00 sista fredagen i månaden under förutsättning att festvåningen är ledig. 
  

Föreläsningar/Aktiviteter i klubben

Ytterligare information om programpunkterna framgår av programmet på b88 . Möteskalender

Ordenssal

Ordenssalen i Oddfellowhuset är nyrenoverad och mycket smakfullt inrett.

Ordenssalen rymmer cirka 125 personer. Ordenssalen är också utrustad med teknisk utrustning som högtalaranläggning med mikrofoner för samtliga talarplatser. Ljudanläggningen har också en mycket hög musikkvalitet. Utöver detta finns också ett avancerat ljusmixerbord.

Inte minst viktigt finns också en hjärtstartare som är placerad i festlokalen på plan tre och är avsedd att vara tillgänglig för hela huset.

Vi finns på Facebook