Information
 

Senast uppdaterad: 2022-02-28

Hur blir man medlem
Medlemsavgifter
Aktuell info
Föreläsningar/Aktiviter

Pubafton


Ämbetsmän för terminen 2021-22

Hur blir du medlem i Logen nr 88 Oscar I?
Vanligtvis inbjuds de intresserade till en informationsträff och frågestund, en sk vänafton.  I Logen nr 88 förkommer också direktinformation och besök hos presumtiva medlemmar. 

Det vanligaste sättet att vinna inträde i Orden och Loge är att någon vän rekommenderar medlem till inträde. Men på oddfellow.se finns en funktion  där man kan anmäla intresse för inträde.

Medlemsavgifter
Årsavgifterna varierar något mellan logerna, och kan vara mellan 600 och 1800 kronor. I logen nr 88 Oscar I är avgiften för närvarande enligt nedan:
Årsavgiften för helår  1.980:- kronor.
Kvartalavgiften 3 månader 495: kronor.
Halvårsavgift 6 månader 990:- kronor.
Månadsavgiften 1 månad 165:- kronor.
Det är valfritt att betala per mån, kvartal, halvår eller år.
Inbetalningen  till FS skall göras på BankGiro 186-6060.

Bröder som önskar delta vid uppvaktningar av bröder som fyller år under året kan sätta in 100:- kronor på blomsterfondens konto nr. BG. 5711-2013 så täcker det hela året. Det täcker även för deltagande i kondoleans till eventuellt bortgången broder.

 Utöver årsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift om 300 kronor/grad. Det finns i logen fyra grader. Dessa 1200 kronor i gradavgifter är fördelade på flera år.

Varje logekväll avslutas med gemensam måltid i klubben som ligger i anslutning till logelokalen. Måltiden betalar medlemmen själv och kostar vanligtvis c:a 120 kronor.

Minimiålder för medlemskap är 18 år.Aktuell information

 

Pubaftnar...
... återkommer förhoppningsvis efter återgng till normalt läge.
 


 

Föreläsningar/Aktiviteter i klubben

 

Ytterligare information om programpunkterna framgår av programmet på b88 .Möteskalender