Information
 

Senast uppdaterad: 2019-12-06

Hur blir man medlem
Medlemsavgifter
Aktuell info
Till stadgarna
Föreläsningar/Aktiviter

Pubafton


Ämbetsmän för terminen 2019-2020


ErsCM, Leif Axelsson - FS, Conny Wiberg -  SkM, Lennart Thörn -K, Lennart Hellström  - PS, Göran Svensson
UM, Juha Haukilahti - ÖM, Häkan Winberg, TjExÖM, Harald Andersson

 

Hur blir du medlem i Logen nr 88 Oscar I?
Vanligtvis inbjuds de intresserade till en informationsträff och frågestund, en sk vänafton.  I Logen nr 88 förkommer också direktinformation och besök hos presumtiva medlemmar. 

Det vanligaste sättet att vinna inträde i Orden och Loge är att någon vän rekommenderar medlem till inträde. Men på oddfellow.se finns en funktion  där man kan anmäla intresse för inträde.

Medlemsavgifter
Årsavgifterna varierar något mellan logerna, och kan vara mellan 600 och 1500 kronor. I logen nr 88 Oscar I är avgiften för närvarande enligt nedan:
Årsavgiften för helår  1.500:- kronor.
Kvartalavgiften 3 månader 375: kronor.
Halvårsavgift 6 månader 750:- kronor.
Månadsavgiften 1 månad 125:- kronor.
Det är valfritt att betala per mån, kvartal, halvår eller år.
Inbetalningen  till FS skall göras på BankGiro 186-6060.

Bröder som önskar delta vid uppvaktningar av bröder som fyller år under året kan sätta in 100:- kronor på blomsterfondens konto nr. BG. 5711-2013 så täcker det hela året. Det täcker även för deltagande i kondoleans till eventuellt bortgången broder.

 Utöver årsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift om 300 kronor/grad. Det finns i logen fyra grader. Dessa 1200 kronor i gradavgifter är fördelade på flera år.

Varje logekväll avslutas med gemensam måltid i klubben som ligger i anslutning till logelokalen. Måltiden betalar medlemmen själv och kostar vanligtvis c:a 120 kronor.

Minimiålder för medlemskap är 18 år.

Logens stadgar
 Stadgarna i sin helhet kan läsas här. Öppnas i nytt fönster och är i PDF-format. Klicka på länken nedan.
 
Till Logens Stadgarna

Till Fondernas Stadgarna

Till GEU:s Stadgarna

Aktuell information

 





Pubafton
Pubkvällar, för medlemmar, är inplanerade  till sista fredagen i varje månad mellan klockan 17.00 och 19.00.
Numera serveras även en lättare maträtt samt kaffe.
Hjärtligt välkomna hälsar klubbmästeriet.
 


 

Föreläsningar/Aktiviteter i klubben

 

Ytterligare information om programpunkterna framgår av programmet på b88 .Möteskalender